Regulament de participare

Prezentare generală și scop

            Regulile de înot ale maratonului Seven Lakes sunt un set de standarde și linii directoare pentru efectuarea înoturilor solo, în apă deschisă. Regulile sunt simple: înotați de la baraj la coada lacului sau în sens invers. Începeți pe uscat deasupra marcajului apei și terminați pe uscat la coada lacului, deasupra marcajului apei. Este posibil să nu porniți sau să terminați chiar unde se formează coada lacului. Odată ce ați început, nu puteți face, în mod intenționat, contact fizic cu barca, caiacul sau echipajul de sprijin. Înotătorii trebuie să intre și să iasă din apă prin propia putere.

            Nu sunt permise mijloace de înot (dispozitive de flotație, sau asistență propulsivă). Puteți folosi cască, ochelari de înot, dopuri pentru nas / urechi, cremă și lumini (stick). Din motive de siguranță, nu există muzică portabilă în urechi. Nu este permis contactul de susținere cu înotătorul niciunei persoane sau obiect. Nu trebuie să existe drafting. Draftingul este definit ca transportul unui înotător prin poziționarea bărcii de orice tip, lângă înotător sau înotul în spatele altui înotător.

Tipul traversării:

  • Traversare solo (data traversării e aleasă de înotător)

  • Traversare ștafetă (maxim 5 înotători, cu data traversării aleasă de aceștia)

  • Traversare Seven Lakes (data fixată de organizator)

Înscriere:

Înscrierea se poate face on-line, prin completarea Formularului de Înscriere disponibil pe site. Confirmarea înscrierii se va face în urma dovezii achitării taxei de participare prin Ordin de Plată, în conturile afișate mai jos:

  • RON: RO75BTRLRONCRT0211303301

  • EURO: RO25BTRLEURCRT0211303301

           Notă: Pe Ordinul de Plată, la Beneficiar se va trece ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SPORT4YOU, iar la detaliile plății se vor specifica: “Nume, Prenume – Înscriere traversare Seven Lakes“. După efectuarea plății te rugăm să trimiți un e-mail la adresa contact@sport4you.ro cu o fotografie a Ordinului de Plată.

 

           O traversare care depășește 17 ore de înot este considerată ultramaraton, iar echipajul de asistență va percepe o taxă suplimentară.

                        

             Pentru traversările solo sau ștafetă te rugăm să ceri oferta.

Anularea participării:

            Dacă dintr-un motiv anume dorești să anulezi participarea la cursă te rugăm să anunți acest lucru la adresa de e-mail contact@sport4you.ro. Există posibilitatea de a transfera locul tău unei alte persoane, trimițând un e-mail de solicitare la adresa menționată anterior, dar sarcina de a găsi persoana către care vei face transferul este responsabilitatea ta.

            După efectuarea plății nu se mai restitue taxa de traversare, dar se poate face o solicitare pentru traversare la o altă dată.

Responsabilitate și condiții de participare:

Participarea la traversările înot Seven Lakes se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

            Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie să semneze la preluarea kitului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la Seven Lakes şi orice pagube survenite din varii motive, inclusiv pierdere sau furt. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiţii sportive.

            Organizatorii nu pot fi făcuţi răspunzători de nicio dăuna rezultată în urma participării la eveniment.

            Concurenții vor manifesta un comportament civilizat, fair-play, faţă de ceilalţi participanţi la cursă, iar nerespectarea normelor de conduită poate duce la retargerea concurentului în baza deciziei organizatorilor.

  • Prin semnarea declaraţiilor pe proprie răspundere, participanţii se obligă să respecte prevederile acestui regulament
  • Sunt necesare adeverința medicală cu mențiunea “apt pentru efort” și asigurarea medicală

Aceste traversări sunt recomandate persoanelor care înoată regulat, stăpânesc stilurile competiționale de înot şi urmează un plan de pregătire specific. Se acceptă participarea concurenţilor sub 18 ani numai cu acordul scris al părinţilor sau a tutorelui.

NU sunt permise:

Utilizarea labelor, palmarelor, plutitoarelor sau a plutelor, atingerea caiacului sau bărcii de asistența și ieșirea din apă, aceasta fiind posibilă doar în situații de urgență.

Supravegherea cursei:

 Echipajul de asistență pe apă este compus din: pilot, observator, doi caiaciști, barcă și caiac, plus persoanele din partea ta, incluzând antrenorul/alimentatorul. În cazul oricărei stări de disconfort resimţite de înotători pe durata cursei, aceştia sunt rugaţi să semnalizeze pentru a fi scoşi din apă. Semnalizarea se va face prin ridicări succesive de mână şi/sau avertizări verbale

Dreptul asupra materialelor foto sau video:

            Clubul Sportiv Sport4You are drepturi asupra materialelor foto sau video capturate pe durata întregului eveniment și poate utiliza aceste materiale în diverse mijloace de comunicare realizate cu ocazia concursului, atât în timpul desfăşurării cât şi după terminarea evenimentului.

Reguli de conduită morală:

            Este interzisă vătămarea sau încercarea de rănire a oricărei forme de viață acvatică (fără bețe, arme, sulițe etc.).
            Este interzisă aruncarea gunoiul în apă, mai ales că obiectivul acerstor traversări este tragerea unui semnal de alarmă asupra poluării apelor.
            Este necesar un e-mail de la înotători, înainte de cursă, care să ateste citirea și acceptarea acestor reguli, astfel încât să nu existe ulterioare neînțelegeri.
            Observatorii trebuie să aibă experiență în lacuri/ocean, și trebuie să completeze raportul observatorului, să-l semneze și să-l prezinte.

Certificare:

            Fiecare înotător va primi un formular de verificare (a se vedea fila Formular de verificare) completat și semnat atât de către observator cât și de către echipajul de asistență.